RELACJE INWESTORSKIE

O SPÓŁCE

Nazwa spółki: Film RÓJ S.A.

Adres spółki: 44-100 Gliwice, ul. Portowa 16J

NIP: 9691642839

REGON: 386743621

KRS: 0000853825 
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Statut: pobierz

ORGANY SPÓŁKI

RADA NADZORCZA

  • Henryk Siodmok
  • Paweł Komar
  • Tomasz Langner

ZARZĄD

  • Prezes Zarządu: Łukasz Siódmok
  • Wiceprezes Zarządu: Bartłomiej Bala

AKCJONARIAT

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

100.000zł (opłacony w wysokości 25.000zł)

DEMATERIALIZACJA AKCJI

REJESTR AKCJONARIUSZY

Rejestr akcjonariuszy spółki Film RÓJ S.A. jest prowadzony przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18.

WALNE ZGROMADZENIA